Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmetlerimizin iki başlık altında toplanması mümkündür. Bu başlıklardan biri şirketin kurumsallaşması iken diğer bir başlık ise aile ilişkilerinin kurumsallaşmasıdır. Belirtilen başlıklardan her ikisine ilişkin iş ve işlemler yürütülmesi temel anlamda aile şirketlerinin kurumsallaşması bakımından gereklidir.

Şirketin Kurumsallaşması
– Amaçlara Uygun Organizasyon Yapısının Oluşturulması,
– İş Süreçlerinin ve Tanımlarının Hazırlanması,
– Görev Tanımları, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi,
– Yönetim Kurulu İşleyiş ve Prensiplerinin Belirlenmesi,
– İç Denetim Biriminin Kurulması,

Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması
– Aile Anayasası Oluşturulması,
– Aile Yönetim İlişkilerinin Belirlenmesi,
– Aile Konseyi Oluşturulması,
– Çatışma Yönetimi,
– Devir Planı,
– Hissedar Sözleşmesi Hazırlanması.