Şirket yönetim kurulunun geleceğe yönelik etkin kararlar alabilmesi için zamanında ve sağlıklı bilgiler içeren finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Şirket paydaşlarının doğru finansal raporlara makul bir sürede ulaşması, yatırımcılarla ve üçüncü kişiler ile paylaştığı bilgilerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin temini şirketlerin yönetim kurulunun sorumluluğu ve önemli bir odağıdır.

Hizmetlerimiz :

  • Şirketlerin mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi
  • Şirketlerin büyüme hedeflerinin sayısal tablolarının oluşturulması
  • Stratejik planlama
  • Yeni tahsilat sisteminin oluşturulması çalışmaları
  • Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Nakit Akım ( Cash- Flow ) tablolarının hazırlanması.
  • İşletme sermayesi ihtiyacının raporlanması
  • Alıcılar ve satıcılarda ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması.
  • Stok devir hızının hesaplanarak finans maliyetinin hesaplanması
  • Bankalarla ilgili finansal hesaplamalar ile sözleşmelerin gelecekteki planlamaya etkilerinin raporlanması
  • Şirketlerin Müşteri –Satıcı sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve vade hesaplamalarının gelir-maliyet dengesi