• Finansçı Olmayanlar İçin Temel Finans Eğitimi
  • Muhasebeci Olmayanlar İçin Temel Muhasebe ve Mali Tablolar Eğitimi (Muhasebe Öğrenmek İsteyenlere Yönelik)
  • Şirketlerde Vergi ve Muhasebe Revizyonu Eğitimi
  • Organize Sanayi Bölgelerin de KDV İstisnası Eğitimi
  • KDV’de Tevkifat Uygulamaları Eğitimi
  • Mali Tablolar Analizi Uygulamaları Eğitimi
  • Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmelikleri doğrultusunda Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı Oluşturulması Eğitimi
  • Muhtasar Beyan ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Eğitimi