• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşletmelere Etkisi
  • Kişisel Verilerin Korunması Şirket Çalışanları Eğitimi,
  • Uygulamalı Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri
  • Kıymetli Evrak Hukuku
  • İş Hukukundaki Güncel Gelişmeler Işığında İş Güvencesi Eğitimi
  • Satın Almacılar için Sözleşme Hukuku Eğitimi