• Şirket içerisinde değişim ve gelişmeyi hedefliyorsanız,
 • Gelişime ihtiyacınız olduğunu fark ediyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız,
 • Çalışanların işyerlerindeki verimliliği arttırmak ve mevcut potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak istiyorsanız,
 • İş süreçlerinizde işgören motivasyonunu arttırmak hedefinizse,
 • Kurum kültürüne uygun yöntemler belirleyerek işletme verimliliğinin arttırılması hedefleriniz arasında varsa,
 • Uygulamalı eğitimlerle çalışanlarınız kazanacağı yetenekler sonuncda işletmelerinizin zaman ve maliyetlerinde tasarruffu sağlamasını hedefliyorsanız,
 • Güncel tüm Kanunlar ve SGK Teşvikleri, şirketinizin hukuksal uyumunu sağlanması üzere eğitim ve dökümanlara ihtiyacınız varsa,

Bir araya gelerek analizleri gerçekleştirme vaktimiz gelmiş demektir…

Kurumsal eğitimlerimizi paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut iş süreçlerinde uzmanlıklarını kazandırarak, kurum kültürüne uygun gelişim ve değişimi sağlayarak, iç müşterilerin mevcut potansiyellerinin farkına varmalarına yönelik çalışmalar yaparak gerçekleştiririz.

Katılımcılarımıza sertifika programlarımız ile sadece uzmanlık değil proje bazlı uygulamalar ile “TECRÜBE” kazandırmaktayız.

Tüm bu süreci İnsan Kaynakları ve Üst Düzey Yöneticilerinizden gelen öneri ve sorularla “İhtiyaç Tespit Analizi” yapılır. Bu tespitlerin eğitim içeriklerine eklenmesi sonucunda çalışanlar ile interaktif olarak gerçekleştirilir.

 • UYGULAMALI PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ SGK BORDRO UZMANLIĞI
 • İNSAN KAYNAKLARI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI
 • UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI
 • PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ DENETİMLERİNE HAZIRLIK VE AKSİYONLARI
 • İŞ HUKUKUNUN İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNE ENTEGRE YÖNETİMİ
 • YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH & İŞE İADE SÜREÇLERİ
 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
 • YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞVEREN HAKLARI
 • DEPARTMAN YÖNETİCİLERİNE İŞ HUKUKU EĞİTİMİ
 • UYGULAMALI YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ
 • PROFESYONEL YAŞAMDA STRATEJİK BAKIŞ AÇISI
 • İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ VE RAPORLANMASI
 • ASIL İŞVEREN –ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YÖNETİMİ
 • SGK TEŞVİKLERİ VE SON DÖNEMLERDE YAYINLANAN MEVZUAT DEĞİŞİKLERİ