• Şirket içerisinde değişim ve gelişmeyi hedefliyorsanız,
 • Gelişime ihtiyacınız olduğunu fark ediyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız,
 • Çalışanların işyerlerindeki verimliliği arttırmak ve mevcut potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak istiyorsanız,
 • İş süreçlerinizde iş gören motivasyonunu arttırmak hedefinizse,
 • Kurum kültürüne uygun yöntemler belirleyerek işletme verimliliğinin arttırılması hedefleriniz arasında varsa,
 • Uygulamalı eğitimlerle çalışanlarınız kazanacağı yetenekler sonunucuda işletmelerinizin zaman ve maliyetlerinde tasarruffu sağlamasını hedefliyorsanız,
 • Güncel tüm Kanunlar ve SGK Teşvikleri, şirketinizin hukuksal uyumunu sağlanması üzere eğitim ve dökümanlara ihtiyacınız varsa,

Bir araya gelerek analizleri gerçekleştirme vaktimiz gelmiş demektir…

Kurumsal eğitimlerimizi paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda mevcut iş süreçlerinde uzmanlıklarını kazandırarak, kurum kültürüne uygun gelişim ve değişimi sağlayarak, iç müşterilerin mevcut potansiyellerinin farkına varmalarına yönelik çalışmalar yaparak gerçekleştiririz.

Katılımcılarımıza sertifika programlarımız ile sadece uzmanlık değil proje bazlı uygulamalar ile “TECRÜBE” kazandırmaktayız.

Tüm bu süreci İnsan Kaynakları ve Üst Düzey Yöneticilerinizden gelen öneri ve sorularla “İhtiyaç Tespit Analizi” yapılır. Bu tespitlerin eğitim içeriklerine eklenmesi sonucunda çalışanlar ile interaktif olarak gerçekleştirilir.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • MOTİVASYON YARATMA VE KURUMSAL BAĞLILIK ARTIRMA EĞİTİMİ
 • EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ
 • MAVİ YAKA ÇALIŞAN VE İLETİŞİM YÖNETİMİ
 • İŞLETMELERDE TAKIM ÇALIŞMASI VE MOTİVASYON
 • STRATEJİK DÜŞÜNME VE KARAR ALMA TEKNİKLERİ
 • ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • ARA YÖNETİCİLER İÇİN ETKİN YÖNETİM UYGULAMALARI
 • PROFESYONEL YAŞAMDA STRATEJİK BAKIŞ AÇISI
 • LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ
 • İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ SÜREÇLERİ
 • İLETİŞİM VE MOTİVASYON EĞİTİMİ