Müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için vergisel konulardaki sorunlarının çözülmesi için rehberlik hizmeti gerçekleştiriyoruz.

Vergi mevzuatında ve ilişkili kanunlarda ülkemiz de sık sık değişiklikler görülmektedir. Bu değişiklikler müşterilerimizin geleceğe yönelik plan ve projelerin de karar almalarını zorlaştırmaktadır. Zaman yönetimi doğrultusun da bu mevzuat değişiklikleri ve vergisel avantajlar göz ardı edilmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Müşterilerimiz için vergisel riskleri ortadan kaldırarak, avantajları ve teşvikleri yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür.

Hizmetlerimiz

  • Kurumlar vergisi
  • Gelir vergisi,
  • Vergi stopajı, 
  • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
  • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler, 
  • Yatırım teşvikleri,
  • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
  • Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.
  • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,