Vergi hukuku farklı bir usul ve esaslara sahip son derece önemli bir konudur. Bu alanda dava sürecine başlayacak müşterilerimiz için hazırlanacak dilekçesi, itiraz edecekleri kanun ve mevzuata hâkim olmanın ötesinde güncel karar ve uygulamaları da yakından takip edilmesi gerekmektedir. Vergi idaresince çok farklı nedenlere dayanarak yapılan cezalı tarhiyatların neden sonuç değerlendirmesi yapılarak kapsamlı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Yapılan incelemeler sonucun da karşımıza çıkacak olan yargı riskini değerlendirmek.

Dava sürecinin hazırlıkları ve çalışma planlarının yapılması, dava konusu ile ilgili önceki yargı kararlarının takip edilmesi, davanın sağlam delil ve hukuki dayanaklara istinaden açılması gerekir. Dava sürecinde verilecek kararların işletmeyi maddi açıdan ne şekilde etkileyeceği düzgün bir şekilde ortaya konulmalıdır. 

Hizmetlerimiz;

• Vergi uyuşmazlıkları/incelemeleri konusunda danışmanlık,
• Uyuşmazlıklar konusunda uzlaşma veya dava açma karar yönetimi,
• Mahkeme başvuru/dilekçe ve vergi dava dilekçelerinin hazırlanması,
• İdareye itirazda bulunmak, gerekli görülen hallerde üst idari makamlara başvurmak,
• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak,
• Duruşmalara iştirak edilmesi, istinaf ve temyiz süreçlerinin takibi