Yasal uyum, şirketlerimizin iş ve işlemlerinde güncel mevzuatları takip edebilmeleri ve buna adaptasyonunu ifade eder. Şirketler hukuku ise, ticaret hukukunun en önemli alanlarından birini teşkil etmekte olup, yasal uyum ve şirketler hukuku danışmanlığı ana hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır. Danışmanlarımıza, işletmelerinin kuruluşundan başlayarak, ticari hayatlarında karşılaşabilecekleri, şirketler hukukunu başta olmak üzere ticaret hukukunu ilgilendiren her hususta yasal uyumun sağlanması adına danışmanlık hizmeti vermekte, prosedürleriniz düzenlemekte ve iyileştirmekteyiz.
Yasal uyum ve şirketler hukuku kapsamında temel olarak hangi hizmetleri vermekteyiz?

 • Danışanlarımızın hedefleri doğrultusunda en uygun şirket ve organizasyon yapısının belirlenmesi, ortaklık yapılarının oluşturulması ve bu doğrultularda kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketlerin ticaret mevzuatlarına uygunluk denetiminin yapılması
 • Şirketlerin ticaret mevzuatlarına uygunluk denetiminin yapılması
 • Genel kurul toplantılarının hazırlanması, organize edilmesi ve talep edilmesi halinde temsilci sıfatıyla katılım sağlanması,
 • Şirket organlarının yapılanması, şirket karar organlarının toplanma ve karar alma süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunulması
 • Yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yönetime ve müdürleri tavsiyelerde bulunulması
 • Şirketlerin ticaret mevzuatlarına uygunluk denetiminin yapılması
 • Genel kurul toplantılarının hazırlanması, organize edilmesi ve talep edilmesi halinde temsilci sıfatıyla katılım sağlanması,
 • Kurumsal sekretarya hizmetlerinin sunulması, bağımsız yönetim kurulu ve icra kurulu üyeliklerinin yapılması
 • Şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları distribütörlük, acente, lisans, tedarik, hizmet ve üretim sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili sözleşmelerin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi, sözleşme yönetimi sürecinde destek olunması, mevcut sözleşmelerin sona erdirilmesinde risk değerlendirmelerinin yapılması ve gerekli sona erme dokümanlarının hazırlanması
 • Kurumsallaşma hedefi olan şirket ve şirket topluluklarına kurumsal yönetim yapılanması sürecinde yardımcı olunması
 • Ortaklar arası uyuşmazlıkların yönetimi, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptali davaları, azınlık haklarının kullanılması hakkında danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • Ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi